Haamaha shidaalka

Waxaa lagu oggolaaday cabbirro kala duwan, naqshado iyo cabirro.