foosto geedka

Fiilo wareegsan oo wareegsan oo wareegsan oo foorari ah.

Ku habboon ujeedooyinka qurxinta gudaha.