Generaal Hägglunds

Generaal Hägglunds

220 V, 50 kVA

Dhererka 452, H 190, B 201

Maxadka garabka culeyska 1820